Gespecialiseerd

GLARECO is gespecialiseerd in afvalbeheer en recyclage. Als bedrijf zijn we voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen voor het recycleren van verschillende soorten afval.
GLARECO coördineert en ontwikkelt projecten in heel Europa en maakt zich zo tot een van de betrouwbare spelers in de sector.

De dienstverlening van GLARECO situeert zich op twee specifieke terreinen:

een operationele bijdrage aan het management van bedrijven die actief zijn in de afval- en recyclagesector;
valoriseren van al dan
niet gevaarlijke afvalstoffen.
Recycle

Over ons

Het belang van recyclage

Het beheer en het optimaliseren van de recyclage van al dan niet gevaarlijk industrieel afval is de echte core business van GLARECO.

In het model achter de Ladder van Lansink, die een hiërarchie voorstelt van de oplossingen voor het verwerken van afval, krijgt recyclage een centrale plaats, vóór de ultieme stap van het wegwerken via storten of verbranden.

De klimaat- en de milieuproblematiek maar ook economische criteria maken recycleren tot een van de doorslaggevende elementen bij de uitdagingen van morgen.

De doelstelling ‘zero afval’ is zowel van toepassing op particulieren als op bedrijven die op zoek moeten naar nieuwe gedragsvormen om dat doel te halen. GLARECO is bij die maatschappelijke uitdaging een van de meest voor de hand liggende spelers.

Van afval naar grondstof

Door met ondernemingen te werken die de beste valoriseringstechnologieën aanbieden, optimaliseert GLARECO de terugkeer van nogal wat industrieel afval naar de circulaire economie.

Ongeacht uw plaats in de keten van de circulaire economie zult u aan GLARECO een betrouwbare tussenschakel hebben om interessante banden aan te knopen met uw potentiële partners.

Waste to raw material

Dat resulteert in een win-winsituatie voor de afvalproducent en de afnemer:

1.

Het betere beheer
van de afvalverwerkingskosten;

2.

Het voorkomen
van het verspillen van grondstoffen;

3.

De vermindering van
CO2 uitstoot

Diensten

De handel in al dan
niet gevaarlijke afvalstoffen in Europa

Elke type afval heeft zijn eigen recyclageoplossing.
In een tijd waarin de waaier aan afvalsoorten almaar breder wordt kan het echter moeilijk blijken om de ideale oplossing te identificeren.

U kunt een beroep doen op de ervaring en het netwerk van GLARECO om de aangewezen oplossing te selecteren, geschikt aan u behoeften. GLARECO’s advies betreft ook de dure en vaak veronachtzaamde logistieke kant van de operatie.

GLARECO bemiddelt jaarlijks een volume van ruim 140.000 ton afval en beschikt daarvoor over een netwerk dat zich over heel Europa uitstrekt en een breed spectrum aan oplossingen voorstelt voor de verwerking en de valorisering van elk type afval.

Ook als uw problematiek betrekking heeft op een tekort aan materiaal voor uw recyclage-eenheid kunt u op GLARECO rekenen.

Een extern advies

In het complexe domein van het afvalbeheer is het vaak handig om een beroep te kunnen doen op het advies en de ideeën van een ervaren specialist.

De experts van GLARECO nemen die adviesfuncties graag voor hun rekening. Ze ondersteunen u bij uiteenlopende aspecten van uw activiteit:

  • werking en beheer van het binnenkomende en uitgaande afval;
  • de wet- en regelgeving ter zake;
  • het uitwerken van een operationeel businessplan of strategisch plan;
  • het optimaliseren van uw logistiek departement;
  • boekhoudkundig, commercieel en operationeel management van uw onderneming...

Gerichte of globale ondersteuning? In GLARECO zult u een professionele en discreet partner vinden.

Managementondersteuning

GLARECO beschikt daarvoor onder meer over de Duitse certificaten als ‘Abfallbeauftragter’ en ‘Entsorgungsfachbeauftragter’.

GLARECO biedt u onder meer de diensten aan van een interim-manager

Voor het beheer van uw afvalverwerkingskanalen
GLARECO biedt u onder meer
de diensten aan van een interim-manager;
Voor een evaluatie van de rendabiliteit van uw verschillende afvalstromen.

Vergunningen & erkenningen

GLARECO helpt u om alle vereiste informatie bij elkaar te krijgen om van de bevoegde overheden de verplichte erkenningen te bekomen. Dat soort belangrijke administratieve ondersteuning laat u een hoop kostbare tijd winnen.

GLARECO staat ook klaar om u doorheen de procedure te loodsen voor het verkrijgen van een uitvoervergunning in het kader van de Europese Richtlijn die het grensoverschrijdende transport van afval regelt.

Fusies & overnames

GLARECO kan de rol opnemen van referentiebemiddelaar voor wie in een overnameproces zit of bij een geplande verkoop van een onderneming in de recyclagesector.

Bovendien, kan GLARECO u ondersteunen bij de analyses van een specifiek dossier op het gebied van financiën, economie, operationeel, marktonderzoek, concurrenten, enz.; hulp bij de keuze van een strategisch bedrijf; of het ter beschikking stellen van belangrijke informatie voor het opmaken van een businessplan of het onderhandelen van de juiste prijs.

Contact us